Jana
Lappeenranta
2019

Jana is a school for all, an inclusive space for learning and transmitting knowledge

Taneli Mansikkamäki
Christopher Ioannou

Geometriassa jana on kahden pisteen välinen suoran osa. Merkityksellistä tässä on janan äärellisyys, eli tieto siitä että se alkaa ja loppuu tietyssä pisteessä.

Ehdotuksemme Sammontaloksi perustuu ajatukseen kahdesta yhdistyvästä rakennuksesta. Janasta eli oppimisen rakennuksesta sekä julkisesta rakennuksesta jolla ei ole geometrisesti aloitus- tai lopetuskohtaa. Nämä kaksi hyvin erimuotoista rakennusta yhtyvät keskeltä kaikkien kaupunkilaisten kohtaamispisteeksi, valaen perustan tämän hyvin monimuotoisen käyttäjäkunnan muodostamalle yhteisölle.

Oppimisrakennuksen kantava voima on peruskoulu. Rakennus on demokraattinen talo kaikille. Tämä oppimiseen ja tiedon jakamiseen tarkoitettu rakennus avautuu tasaisesti kaakkoon pitkänä, avoimena ja helposti muunneltavana tilana, josta puistomaiset näkymät ja rauhallisuus luovat turvallisen, terveen ja tasa-arvoisen oppimisympäristön.

Koska ”Jana” on suunniteltu muunneltavaksi, tulevaisuudessa taloa voidaankin helposti muunnella ja muokata ajan oppimisympäristöihin sopivaksi. Jotta kaikille lapsille löytyy kuitenkin oma mukava kotialue, on talo järjestetty niin, että nuorimmat lapset ja päiväkoti ovat eteläisimmässä kärjessä. Esiopetus ja 1.-2. luokkalaiset ovat sitä seuraavia janan sisäpisteitä ja niin edelleen että 7.-9. luokkalaiset ovat rakennuksen pohjoisimmassa kärjessä. Tämä jäsentää taloa ikäryhmiä erittelemättä eli samalla antaa mahdollisuudet ikäryhmien ylittävään yhteisöllisyyteen.

Koulurakennus on rauhallinen mutta avoin. Tilojen vuorottaista ja jaettua käyttöä tukee tilojen samankaltaisuus läpi talon. Niitä voivat käyttää sekä oppilaat, opettajat että muutkin kaupunkilaiset. Huoneet ovat eroteltuja toisistaan väliseinien, lasiseinien, liikuteltavien ovien sekä verhojen avulla. Liikuteltavat lasiovet mahdollistavat huoneiden vapaan yhdistelyn toisiinsa. Tällöin erikokoisia huoneita voidaan muokata tarpeen mukaan jopa päivittäin. Verhot auttavat akustiikassa mutta myös mahdollistavat haluttaessa tilojen visuaalisen avoimuuden. Niiden avulla voidaan myös lisätä luonnonvaloa huoneisiin tai pimentää koko huone projektiota tarvittaessa.